Program „Mój Prąd”- energia słoneczna dla domów jednorodzinnych

Opublikowano: 12-08-2019

Wróć do spisu artykułów


Jeśli zastanawiali się Państwo kiedyś nad zainstalowaniem na dachu swojego domu paneli słonecznych (PV) czy może nad postawieniem na swojej posesji wiatraka, to nadszedł właśnie czas aby przystąpić do działania i jednocześnie wesprzeć ideę pozyskiwania zielonej energii, obniżyć rachunki za prąd i na tym skorzystać. Niebawem nabór wniosków. Pierwszeństwo mieć będą domostwa położone na słabiej zurbanizowanych terenach Polski.

 

 

 

 

Program „Mój Prąd” to projekt rządowy, stworzony przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska na dotacje dla domowych mikroinstalacji fotowoltanicznych. Nadrzędnym celem programu jest popularyzacja OZE ( Odnawialnych Źródeł Energii), propagowanie energetyki prokonsumenckiej, odpowiedź na rosnącą podaż energii w kraju i bardziej ekonomiczne zarządzanie już zgromadzoną.

Na czym będzie polegał Program, jak wiele możemy zyskać i czy będzie się to opłacało?

Co ma uprawniać do wypłaty środków oferowanych w programie Mój Prąd? „Jedynym dokumentem wymaganym do otrzymania dofinansowania ma być potwierdzenie instalacji specjalnego licznika do obsługi instalacji fotowoltaicznej” - podaje serwis money.pl.

 

 

 

 

Program, o którym mowa został oficjalnie ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami środowiska i energii – Henrykiem Kowalczykiem i Krzysztofem Tchórzewskim. Budżet całego programu to 1 mld złotych, w założeniu ma wesprzeć około 200 tysięcy polskich domostw. Zasady skorzystania z dofinansowania są, jak wyżej wspomniano, stosunkowo proste. Poniżej kilka podstawowych warunków, jakie należy spełnić, aby takową dotację uzyskać:

 

- Z dofinansowania mogę skorzystać jedynie gospodarstwa domowe i osoby fizyczne, które nie korzystały dotychczas z żadnych dotacji w ramach innych programów na instalacje fotowoltaiczne. Dotacja nie będzie dotyczyć wzrostu mocy posiadanej już instalacji, jak również jej uzyskanie wyklucza wykorzystanie urządzeń starszych niż 2 lata przed instalacją.

 

- Do programu kwalifikują się jedynie podmioty, które podpisały umowę dwustronną ( o wzajemnej wymianie energii) z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), czyli dostawcą energii.

 

- Dotację otrzymać można, gdy instalację już zakończono ( nie wcześniej niż przed 23 lipca 2019), musi być ona skończona w momencie składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji).

 

- Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW. Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku - oficjalna informacja pojawi się na stronie Narodowego Funduszu . Można je będzie przesłać drogą pocztową, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW. Brane pod uwagę będą jedynie koszty poniesione od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest tożsama z datą opłacenia faktury za instalację).

 

- Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów montażu + instalacji (instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) i wyniesie nie więcej niż 5000 zł na jedno gospodarstwo domowe. Program zakłada dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW.

 

- Do wypełnionego wniosku o udział w programie „Mój Prąd” należy dołączyć następujące dokumenty:

        - fakturę za zakup i montaż instalacji oraz dowód opłacenia faktury,

        -dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany na stronach NFOŚiGW).

 

- Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o wypłacenie środków.

 

- Osoba korzystająca z programu zobowiązana jest do udzielenia zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli swojej instalacji (w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania). Jak również do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji).

 

- Otrzymane środki pieniężne są bezzwrotne i nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń dofinansowania.

 

- Program nie ma wskazanego wyróżnika jakiego typu instalacji OZE dotyczy. Może być to zarówno fotowoltaika ( kolektory, panele), jak i wiatrak a nawet przydomowa biogazownia.

 

 

 

 

Według danych, liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w ostatnich latach w Polsce rośnie w dynamicznym tempie ( na koniec 2018 roku było ich około 54 tys). Jest to bardzo duży wzrost względem poprzednich lat, co dowodzi że Polska gospodarka coraz bardziej przekonuje się do konieczności a przede wszystkim skuteczności pro-ekologicznych rozwiązań.

Rządowy program „Mój prąd” to wsparcie innego projektu o nazwie „Czyste powietrze”, czyli dotyczącego wymiany przestarzałych systemów grzewczych (pieców, kotłów na paliwo stałe) oraz ogólnej termomodernizacji domów jednorodzinnych. Założeniem wspomnianego programu jest zminimalizowanie, a nawet w miarę możliwości uniknięcie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery za sprawą gospodarstw jednorodzinnych.

 Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję