Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w Polsce.

Opublikowano: 25-08-2019

Wróć do spisu artykułów


Dlaczego warto zatrudniać osoby niepełnosprawne i z jakimi regulacjami prawnymi to się wiąże?

 

 

 

 

Osoby niepełnosprawne są nadal, niestety, dyskryminowane na rynku pracy w naszym kraju, przez co trudniej jest im znaleźć zatrudnienie. Mimo wielu zmian w przepisach i prowadzonych kampanii społecznych, osoba z orzeczeniem niepełnosprawności nadal może spotykać się z problemami w znalezieniu pracy. Wynika to głównie z mylnej oceny, iż taka osoba jest mniej produktywna niż pozostali, może potencjalnie brać więcej zwolnień lekarskich czy też nieregularnie wykonywać swoje obowiązki. Nie jest to prawdą i dzięki licznym przykładom, mity te są coraz częściej obalane.

 

Pracodawcy na polskim rynku stopniowo i coraz częściej otwierają się na osoby niepełnosprawne, co więcej, publikują oferty dedykowane właśnie im i dotyczy to każdego sektora gospodarski. Poszukiwani są zarówno pracownicy umysłowi jak i fizyczni, co świadczy o powolnym burzeniu barier i rozwijaniu powszechnej świadomości, że taki pracownik jest cenny i nie należy go wykluczać podczas poszukiwania kadry pracowniczej. Osoby niepełnosprawne to pełnowartościowi pracownicy, zdolni, produktywni i co ważne bardzo zdeterminowani aby swoją pracę wykonywać wzorowo.

 

Na pracodawcy zatrudniającym takie osoby spoczywają obowiązki ale jest też wiele wymiernych korzyści. Co do zasady większe proporcjonalnie korzyści przysługują głównie przedsiębiorcom, którzy będą zatrudniać co najmniej 25 takich pracowników.

 

 

 

 

Zacznijmy od najistotniejszych obowiązków, z których musimy się wywiązać:

 

- Przystosowanie miejsca pracy, narzędzi  a tym samym zapewnienie jego funkcjonalności i komfortu na potrzeby  pracownika niepełnosprawnego.

 

- W stosunku do osób niepełnosprawnych ( lekki stopień niepełnosprawności) obowiązują ograniczenia w wymiarze czasu wykonywanej przez nich pracy, nie może ona przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo lub ( w przypadku umiarkowanego czy też znacznego stopnia niepełnosprawności) 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Co ważne, osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (art. 15 Ustawy o rehabilitacji zawodowej). Ograniczenia te nie dotyczą dwóch przypadków, a mianowicie osób zatrudnionych w ochronie, oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz prowadzący wyrazi na to zgodę.

 

- Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, czas ten to 15 minut i jest wliczany do czasu pracy (art. 17 Ustawy o rehabilitacji zawodowej).

 

- Pracownik ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo to nabywa po przepracowaniu jednego roku i jeśli wymiar urlopu tej osoby nie przekracza ustawowych 26 dni.

 

 

 

 

Korzyści pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne:

 

- Uprawnienie pracodawcy do zwrotu kosztów adaptacji pomieszczeń, niezbędnych urządzeń i technologii w środowisku pracy. Zwrot kosztów zakupu urządzeń, oprogramowania, wyposażenia ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w środowisku zawodowym.

 

- Uprawnienie do miesięcznego dofinansowania z PFRON ( Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) i obowiązek informacyjny o wynagrodzeniach, tym samym zwolnienie ze składek ZUS. W przypadku kiedy Pracodawca zatrudnia co najmniej 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% ogółu zatrudnionych. Wówczas przysługuje mu ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego, pod warunkiem że dany pracownik został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w Ustawie o rehabilitacji zawodowej (art. 26a ust. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej). Wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego kształtuje się następująco:

 

-1800 zł - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

-1125 zł - w zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

-450 zł - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

- Refundacji podlegają też szkolenia dla pracowników niepełnosprawnych, jak również koszty zatrudnienia dodatkowych osób, które pomagają temu pracownikowi w wykonywaniu obowiązków.

 

Bardziej szczegółowe informacje możemy znaleźć na stronach PFRON, jak również na stronach licznych fundacji wspierających rozwój i aktywizację zawodową ludzi z niepełną sprawnością.

 

Zatrudnianie takich wyjątkowych pracowników niesie za sobą, oprócz wiadomych korzyści, także inne profity - zwiększenie prestiżu i poprawia wizerunek firmy jako bardziej otwartej, tolerancyjnej oraz przyjaznej ludziom, udział w kampaniach promujących, zdobywanie nowych kontaktów biznesowych. Przede wszystkim propagowania tej idei i wpływu na zmieniający się w dobrym kierunku rynek pracy w Polsce.

Jeżeli szukasz pracowników niepełnosprawnych, to najlepszym źródłem są portale ofert pracy takie jak Jobmedia

 Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję